Szerződési feltételek ( á.sz.f.)

Letölthető dokumentumok:
 
 
 
Elállási nyilatkozat minta: elállás nyilatkozat.docx (18275)
 
 
Hogy ne kelljen mindig töltögetni, elolvashatod online itt is:  ;)
 

                 

 

 

 

Érvényes: 2022.02.15-től

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

 

1.                                   Bevezetés

2.                                   Impresszum

2.1.                              Az oldal üzemeltetője

2.2.                              Fogalmak

2.3.                              Vonatkozó jogszabályok

3.                                   Az ÁSZF hatálya, elfogadása

4.                                   Elérhetőség és panaszkezelés

5.                                   Szerzői jogok

6.                                  A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

7.                                   Az adatbeviteli hibák javítása

8.                                   Megrendelés

9.                                   Adatok védelme

10.                               Rendelés előtti próba

11.                               Adatok védelme

12.                               Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Bevezetés

 

Kedves Érdeklődő és Megrendelő!

 

Köszönöm, hogy felkerested az oldalt, és megtiszteltél bizalmaddal.

Amennyiben a honlappal, megrendeléssel, termékekkel kapcsolatban kérdéseid

lennének, kérlek, a gyorsabb válasz érdekében olvasd el a www.csengelino.hu oldal Gy.I.K menüpontját, ahol a leggyakrabban előforduló kérdéseket és válaszokat szedtem össze (a menüpont folyamatosan bővül), vagy keress a megadott elérhetőségek egyikén (olykor hosszabb átfutási időre lehet számítani az egyes válaszoknál)!

Jelen honlap célja elsősorban az általam készített termékek ismertetése és elkészítésének megrendelése (mint Szolgáltatás) a megrendelő (továbbiakban, mint

Megrendelő) által megálmodott összeállításban (pl. hordozó színe, fazonja és felszereltsége, rávarrott extrák, stb, valamint táskák színösszeállítása, mérete, felszereltsége, extra kiegészítői, stb. tekintetében) hozott (hordozókendő ) és általam megrendelt

(lásd: www.csengelino.hu/anyagok ) anyagból.

Ezen kívül lehetőség van a Megrendelő által megálmodott termékek elkészítésére is, valamint vagy egyéb ruházati javítási szolgáltatás igénybevétele esetében előzetes egyeztetés

alapján, mely esetben kérlek, vedd fel velem a kapcsolatot írásban a csengelino@gmail.com email címen, vagy személyesen a vállalkozás telephelyén, amelyre, kizárólag, előzetes időpont egyeztetés után van lehetőség.

Az általam nyújtott varrási szolgáltatás keretében elkészült termékek mind egyedi megrendelés alapján, szín és alapanyag összeállításban, a megrendelő által megálmodott  összeállításban, saját (hozott) vagy (részben, esetleg teljes egészében) általam biztosított alapanyagból, megrendelő és a hordozott gyermek méretének figyelembevételével (sztenderdizált body-méret esetén is a váll-, illetve derékpánt hossza eltérő nagyságúak) és részére készülnek,  szinte nincs két                    egyforma darab (méret, fazon, alapanyag és extrák, egyéb egyedi jelleget vizsgálva).

Figyelem!!! Az oldal nem webáruház! Készleten termékeket általában nem tartok.

A honlapon                                      szereplő fényképek, illusztrációk, elkészült termékeket mutatnak, melyek mind rendelésre készültek (megvásárolható késztermék nincs közöttük). Céljuk a megrendelő tájékoztatása a megrendelni kívánt termékek tulajdonságának bemutatása, így meg sem vásárolhatóak (mivel mind a Megrendelőik tulajdona már ;).

 

Kérlek, a megrendelés leadása előtt olvasd el jelen dokumentumot, mert a megrendelés leadásával elfogadod és magad részére kötelezőnek tekinted az Á.SZ.F. tartalmát!

Felhívom figyelmedet, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséggel jár, az elállási feltételekről részletesen az Elállási Feltételek pontban olvashatsz!

 

 

1.   Impresszum

a)      Az oldal üzemeltetője a megrendelt termékek készítője és értékesítője, azaz (továbbiakban) Szolgáltató

 

Név: Molnár-Gulyás Anikó E.V. "kisadózó" (Csengelino termékek készítője)

 Nyilvántartási szám: 369002680

Adószám: 66633477-1-24

Tevékenység kezdete: 2014.05.09

Székhelye és telephelye: 5742 Elek, Kölcsey utca 88

 

A www.csengelino.hu weboldal (továbbiakban:Weboldal) háttérfejlesztéséről a Webnode A.G. Gartenstasse3, 6304 ZUg, Svájc gondoskodik , melynek adatvédelmi szabályzata ITT ( lásd: https://www.webnode.hu/privacy- policy/?_ga=2.178768551.2064774251.1532281881-161269157.1525094431 érhető el és a GDPR -nak megfelel.

 

 

b)        Fogalmak

Megrendelő: az a személy, aki a jelen Honlapon kínált Szolgáltatást írásban, a Szolgáltató által megadott módon megrendeli ( vagyis: ÖN)

Készítő: aki a Megrendelő által megrendelt Szolgáltatást elkészíti ( jelen esetben a készítő, szolgáltató és az elkészült termék értékesítője a Szolgáltató)

Felek: Megrendelő és Szolgáltató (Készítő, Értékesítő) együttesen

Fogyasztó: Szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenységén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: szerződés, mely egyik alanya a Fogyasztó.

Honlap: www.csengelino.hu weboldal, mely a távollévő Felek közti kommunikációt elősegítik, tartalmának egyik célja a rajta levő információkkal tájékoztatást biztosítson .Szerződés: a távollévő Felek között a Honlap és az elektronikus levelezés együttes igénybevételével létrejövő írásbeli szerződés.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz: olyan eszköz, mely a távollévő felek között alkalmas a szerződési nyilatkozatot megtenni, a szerződéskötés érdekében, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, telefon, fax, szabványlevél.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, melyet a szerződés tárgyát képező termék vagy szolgáltatás megrendelésére köttetnek, anélkül, hogy a Felek fizikailag jelen lennének, és kizárólag a távollévők közti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

A megrendelés tárgya: mindaz a Honlapon szereplő szolgáltatás, amelyet Ön a Honlapon szereplő megrendelőlap elküldésével megrendelni kíván

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a)  a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b)  a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

 

 

c)       Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

2.  Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szolgáltatás megrendelésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

 

3.     A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásbafoglalt szerződésnek,                      azokat az Eladó nem iktatja, viszont elektronikus formában leadott és létrejött megrendelés esetén a megrendelőlap tartalmát a későbbi viták elkerülése érdekében 5 évig megőrzi .

 

4.     Számlázás

Felhívom figyelmét, hogy a Szolgáltató 2020. augusztusától kizárólag elektronikus számlázást alkalmaz. A számlát elektronikus úton küldi a Megrendelő által megadott elektronikus elérhetőségre (rosszul megadott elérhetőség esetén a Szolgáltatót felelősség nem terheli), melyhez az alábbi adatokat kéri: Megrendelő neve, címe, valamint (ha van) adószáma. A korábbi (papír alapú) számlák másodpéldányát a Szolgáltató köteles a hatályos jogszabályok szerint és ideig megőrizni és szükség szerint a hatóságok részére átadni.

A számla első példányának, valamint elektronikusan elküldött számla bemutatása és Vevőnél való megléte elengedhetetlen a garanciális ügyintézéshez!

 

5.     Árak

Az árak forintban értendő Bruttó árak. A Szolgáltató KATA adózás alá eső kisadózó. Az árképzés alapját a következő képezi: a megrendelőlapon bejelölt tételek összege+ szállítási költség.

 Az árváltozás jogát a Szolgáltató fenntartja, de erről köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. A már megrendelt szolgáltatások esetében az ár minden esetben a megrendelés napján érvényes ár lesz, melyet módosítani csak a Felek előzetes megbeszélése esetén lehetséges (pl. a Megrendelő által küldött alapanyag esetében, ha a Szolgáltatónak többlet költsége lenne a megrendelt termék elkészítésekor, és azt a Megrendelővel ki kívánja fizettetni, a Szolgáltatónak kötelessége ezt a megrendelő felé jelezni. Ekkor a többlet költséget a Megrendelő felé kiszámlázni csak a Megrendelő írásos beleegyezésével lehetséges).

Megrendelés esetén a Felek közti szerződés akkor jön létre (a megrendelőlap tartalma és az ott szereplő árak alapján), ha azt a Szolgáltató visszaigazolja írásban.

Az ár-garancia nem terjed ki a szállításiköltségekre, hiszen annak díjszabása az illetékes futárszolgálat (GLS Futárszolgálat, Magyar Posta Zrt) hatásköre, aki jogosult azt egyoldalúan, de előre bejelentett                           módon változtatni.

 

 

 

6.  Elérhetőség és panaszkezelés:

 

Képviselő: Molnár-Gulyás Anikó E.V. "kisadózó"

Email:csengelino@gmail.com

telefon: 0670/4560541

Levelezési cím: 5742 Elek, Kölcsey utca 88

honlap: csengelino.hu

A Fogyasztó szóban és írásban élhet a panaszával a megrendelt termékkel kapcsolatban ( a termék elégtelen minősége, helytelen termékelkészítéssel , pl. nem azt a terméket kapta, amelyet megrendelt, stb.

 

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

1.      a fogyasztó neve, lakcíme,

2.      a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

3.      a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

4.      a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

5.      a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

6.      a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

7.      telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles                           megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: https://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 

a.      a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b.     a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c.      ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

d.     a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e.      a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül                       megkísérelte a vitás ügy rendezését

f.      a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,

g.     a testület döntésére irányuló indítványt,

h.     a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

 

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870 Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118 Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310 Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu Heves Megyei Békéltető Testület Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu Somogy Megyei Békéltető Testület Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók be tudnak regisztrálni, lehetővé téve egy esetleges jogvita rendezését, bírósági eljárás nélkül.

A portálon Ön és a Szolgáltató vagy Kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen választhatják ki azt a panaszkezelési testületet, akit a panaszkezeléssel kapcsolatban meg kívánnak bízni.

Az online vitarendezési platform itt érhető

el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

5.  Szerzői Jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. (továbbiakban sz.j.t..)1. §1. bekezdése értelmében a Weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogvédelem alatt áll.

Minden, a Weboldalon szereplő tartalom, ideértve a kép (kivételt képez

a https://www.csengelino.hu/galeria/ Hordozók bevetésen mappa, mely a beküldők engedélyével közöltek és a beküldők saját tulajdonát képezik, és annak jelen Weboldalon történő leközléséhez engedélyt adtak), írásos anyag a szerző: Molnár-Gulyás Anikó E.V. tulajdona. Ezeket felhasználni, akár részben, akár egészben csak a szerző írásos hozzájárulásával lehet!

 

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Figyelem! Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a  vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak, Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat                           tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe!

 

6.  A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A Honlapon varrási Szolgáltatás megrendelésére van lehetőség hozott alapanyagból és a Szolgáltató által biztosított alapanyagból egyedi méretre, vagy részben egyedi méretre készítve, táskák esetében egyedileg készítve vagy összeállított módon.

A Honlap Termékek menüpontjában szereplő bemutatás a megrendelni kívánt termék lényeges tulajdonságait tartalmazza, melyek a teljesség igénye nélkül az elkészítendő eszköz jellege (pl. hordozó, táska, pénztárca, hordozós takaró), az adott eszköz fajtája (pl. hordozó esetében csatos hordozó, félcsatos hordozó, Onbu, Pod, Mei Tai), és azokon belül az adott termék modell (derékpánt-áthelyező, cipzáras), valamint kért extrák és kiegészítők fajtája és színe.

 

Mivel a legtöbb eszköz egyedileg és a Megrendelő megrendelésére, méretei és igényei figyelembevételével készülnek, standard adatokat ezekről (pl. méret, hozott anyagból készült termék esetén az anyag összetétele) a Szolgáltató ezen felül nem tud megadni. A sztenderdméretű termékeknél a lényeges méretek (magasság/szélesség) itt van feltűntetve: gy-i-k/faqcbm_628123/10/

A Szolgáltató az egyes termékekhez szükséges anyagot jellemzően elektronikus úton szerzi be, így a Megrendelő Honlap Anyagok menüpontjában szereplő hivatkozások megnyitásával tud az adott alapanyag tulajdonságairól tájékozódni (mint például összetétel, szín, minta, valamint, hogy termék beszerezhető-e). Miután ezek az anyagok külső forrásból kerülnek megrendelésre, az ott megjelenített adatok miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli, de a Szolgáltató köteles az általa megrendelt anyagok minőségével kapcsolatban mindent megtenni (pl. hibás vagy nem megfelelő alapanyag összetétel észrevételekor azt kicseréltetni, vagy a Megrendelő felé azt jelezni).

Figyelem!!! Az anyagok színárnyalata olykor eltérést mutatnak a kijelzőn megjelenítetthez képest, az adott eszköz kijelzőjének eltérő beállítása, a fotó minősége, az anyag felületéből adódó jellege miatt. Ezek miatt a Szolgaáltatót felelősség nem terheli, ezt mindig kérem belekalkulálni!!!!

 

 

7.     Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

 

A Megrendelőlap kitöltésekor Önnek lehetősége van a bevitt adatokat korlátlanul módosítani a megrendelés elküldése előtt. A rendszer a kötelezően bevitt adatok (melyek e Szerződés létrejöttéhez és a megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek) ki nem töltésekor nem engedi a megrendelést elküldeni.

A számla kiállítása és a kézbesítés, valamint a megrendelt termék elkészülése ezen adatok alapján történik, a pontos adatközlés így teljesen a Megrendelő felelőssége, a Szolgáltató a pontatlanul és helytelenül megadott megrendelésekből adódó károkért felelősséggel nem tartozik.

A megrendelési szerződés akkor lép érvénybe és akkor teljesül, ha a Megrendelőlap kitöltésre és elküldésre kerül, és azt a Szolgáltató visszaigazolta, valamint a Szolgáltató által megrendelt alapanyagból készített termékek esetében, ha a Szolgáltató azt előzetesen kiköti, a kért előre bekért foglaló megfizetésre került.

Felhívom a figyelmet, hogy a rendszer automatikusan generált visszaigazoló levelet nem küld, a megrendelések minden esetben manuálisan kerülnek visszaigazolásra. A helytelenül megadott E-mail címek, vagy a postaládák telítettsége megakadályozza a Szerződés létrejöttét.

A Szolgáltató csak nagykorú által leadott megrendelést teljesít, a Megrendelés leadásakor Ön kijelenti, hogy nagykorú.

 

Eljárás hibás ár esetén

A termékek ára az ÁRAK menüpontban (https://www.csengelino.hu/arak) tájékoztatójellegű, a változó felszereltség és az esetlegesen felmerülő plusz költség miatt. A mindenkori árképzés alapja a Megrendelő által megrendelőlapon kiválasztott tételek összege+ a szállítási költség. Amennyiben a bejelölt tételektől a Megrendelő a termék elkészítése előtt írásban (kizárólag a visszaigazolt megrendelőlapot tartalmazó elektronikus levélre válaszolva) eltér, a termék ára változhat. Az ár-módosulást a Szolgáltató/Készítő jelzi a Megrendelő felé.

A Szolgáltató az alap termékek és a választható extrák árait a Honlap Megrendelés menüpontban, a megrendelni kívánt termék megrendelőlapján t tünteti fel. Ezek az árak érvényesek a megrendelés leadása és annak visszaigazolásakor, vagyis a szerződés létrejöttekor.

Amennyiben (pl. technikai hiba) hibás ár került meghirdetésre, vagy plusz anyag, egyéb alkatrész kerül beépítésre (az anyag jellege miatt megerősítésre kerülne, vagy a Megrendelő által megadottak alapján nem megvalósítható), a Szolgáltató ezt a Megrendelő felé írásban jelzi a szolgáltatás megkezdése előtt, tájékoztatva az esetleges plusz költségekről.

Amennyiben a Megrendelő ezt nem fogadja el, a Megrendeléstől elállhat (részletesen az elállási jog érvényesítéséről külön menüpontban).

 

8.     Megrendelés

 

 

8.1.       Általános tudnivalók

 

A szolgáltatás tárgya egyedi termékkészítés, mely lehet hordozó eszköz, hordozós kiegészítő (táska vagy hordozós takaró, azaz felöltő) hozott hordozókendő vagy annak darabjai felhasználásával, vagy általam biztosított alapanyagból (pamutsávoly, keresztsávoly, pamut dekor vászon (amerikai gyártmányú designer textil vagy erősebb lakástextil), felöltő v. takaró esetében általam biztosított polar és Kent alapanyagokból).

 

FIGYELEM! A megrendelés során megadott méreteket érdemes 3-szor utána mérni és csak azt követően add le a megrendelésed! A pontatlan méretek megadása miatt felelősséget a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

 

8.1.2. Az oldal nem webshop,

tehát készletet sem hordozóból, sem táskából, sem takaróból nem tartok. Alapanyag beszerzés részben készletről, részben egyedi beszerzés során történik. Egyedi beszerzés (amennyiben a Megrendelő olyan alapanyagot kér, amely nem rendszeresen             és nagyobb mennyiségben megrendelt és készleten tartott kellék, alapanyag) minden esetben feláras, melyről a Szolgáltató a Megrendelőt tájékoztatja.

 

8.       Megrendelés fontos tudnivalói, fogalmai

A termékek megrendelése mindig egyedileg történik. Attól függően, hogy táskát, hordozót vagy takarót szeretne, válassza a honlap Megrendelés  menüpontjának a megfelelő részét.

A Megrendelés szerződésnek minősül, mely a Szolgáltató (Molnár-Gulyás Anikó E.V.) és a  Megrendelő közt jön létre az ÁSZF megismerésével, elfogadásával, megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak visszaigazolásával.

A megrendelőlapon kért adatok megadása önkéntes, célja a kapcsolattartás a megrendelés tárgyával kapcsolatban, de elengedhetetlen a Szolgáltatás elkészítéséhez, valamint a kézbesítés és számlázás létrejöttéhez.

Megrendelés tárgya: amire a megrendelés irányul, amit a megrendelő írásban megrendel a megadott űrlapok segítségével.

A megrendelőlapon szereplő név, cím, telefonszám és email cím felhasználása kizárólag a megrendelés teljesítésére és kézbesítésére, számlázásra irányul.

A Szolgáltató nem adja ki a fent ismertetett és önkéntesen megadott adatokat harmadik félnek, kizárólag a Megrendelővel történő előzetes egyeztetés alapján futárszolgálatnak a megrendelt termék kézbesítése céljából.

Fontos!!!!Amennyiben a Megrendelő rendelkezik időpont-előjegyzéssel (amely díjmentes, ajánlott és amellyel a Megrendelőt anyagi és egyéb módon hátrány nem éri), a Megrendelést csak abban az esetben tudom elfogadni, ha a Megrendelőlap visszaigazolásra került és a foglaló kifizetésre került!

 

8.3. Megrendelés menete

 

0.pont

 A Megrendelő (kérdései letisztázása után), a Szolgáltató ad egy időpontot varrásra. Ez még semmire nem kötelez, csak helyet biztosít a varratási előjegyzésben. Ez mindig egy adott hét a naptárban, soha nem egy adott nap (vállalhatatlan lenne).

Megrendelés akkor válik hivatalossá, ha a megrendelőlapot elküldésre és visszaigazolásra került, illetve a teljesen a Szolgáltató által biztosított alapanyagok esetén az első részösszeg befizetésre került, amely foglalónak minősül (erre küldök egy díjbekérőt).

 

Fontos!!!!

Amennyiben a Megrendelő rendelkezik időpont előjegyzéssel (amely díjmentes, ajánlott és a Megrendelőt anyagi és egyéb módon hátrány nem éri), a Megrendelést csak abban az esetben tudom elfogadni, ha a Megrendelőlap elküldésre és visszaigazolásra került és legkésőbb az előjegyzés hetét megelőző hét első munkanapjáig az foglaló befizetésre került!

1.      A megrendelés elindítása minden esetben a megrendelőlap elküldésével kezdődik (ehhez segítség a Gy.I.K. menüpont 1.része).

A megrendeléssel a Megrendelő elismeri, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tartja az Ászf. -et és a Gy.I.K menüpontot.

Megrendelés regisztráció nélkül történik, viszont kötelezően meg kell adni: név, számlázási és szállítási cím, telefonszám, email cím. Ezen adatokat későbbi egyeztetés, panaszkezelés és beazonosítás céljából megőrzöm, harmadik fél számára ki nem adom, kivéve futárszolgálatnak kézbesítés céljából.

A beérkezett megrendelést a Szolgáltató visszaigazolja írásban, mely nem automatikus válaszlevél, minden esetben személyre szabottan történik. Ha 72 óra múlva nem kap visszaigazolást a megrendelésedre, hívjon vagy írjon!

A megrendelés feldolgozása munkanapokon 8-16 óra között történik.

A válasz email-ben adok egy időpontot a varrásra előjegyzésre (ha még nem lenne), mely mindig az adott leterheltség függvénye és csak útmutatásként szolgál! A tényleges varrási időpont ettől eltérhet a Szolgáltatón kívülálló okok miatt, pl. beszállító késedelme, késve küldött/ érkezett alapanyag, betegség, illetve téli időszakban a hordozós takarók készítése miatt, ezen okból a Megrendelőnek joga van a szerződéstől elállni, de a szolgáltatót anyagi felelősség nem terheli (nem kötbéres szolgáltatás!)

 

2.Hozott kendő elküldése, vagy foglaló kifizetése

Hozott kendőből készült termék esetén a kendőt a következő címre kérem elküldeni:

Molnár-Gulyás Anikó

5742 Elek, Kölcsey utca 88

Általam biztosított alapanyag esetében a foglaló összegéről (hordozó esetén 10.000 Ft, táska esetén 3000, illetve 5500 Ft) díjbekérőt küldök, melyet átutalással lehet kiegyenlíteni.

 

Hozott kendő esetén a kendőt higiéniai okokból mindig frissen mosva (új kendőknél avatva) és simára szárítva, esetleg vasalva kérem elküldeni a honlapon szereplő címre az előjegyzett varrási időpontot megelőző héten legkésőbb. A szennyezett kendők miatt szennyezett termék/eszköz keletkezne, amely az üzletpolitikámmal ellentétes. A szennyezett kendők (vagy új kendő esetében az avatatlan kendők) minden esetben mosásra (avatásra) kerülnek szabás előtt, mely díját (+500 FT) a megrendelő köteles megtéríteni a szolgáltatónak (illetve a szolgáltató a térítési a követelését el is engedheti).

 

3.      Elkészülés, díjbekérő elküldése, termékfotó küldése

A termék elkészüléséről a Szolgáltató a Megrendelőt írásban értesíti, a díjbekérő is ekkor kerül kiállításra, Árak Ft- ban értendőek. A számla a díjbekérőn megnevezett összeg, a szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése napjával kerül kiállításra, összege Ft-ban értendő, az Árak menüpontban szereplő árak a készítés általánosságára vonatkozik és bruttó árak, szállítási ktg-et nem tartalmaz! Ha a készítés során egyéb anyagra is szükség van, az árváltozás jogát fenntartom (de előzetesen jelzem)!

 

Figyelem! A megrendelés akkor válik hivatalossá, ahogy a változtatás is, ha azt megrendelőlapon teszik! Levélben vagy közösségi fórumon (Facebook) leadott módosításokat a készítő (Szolgáltató) nem köteles figyelembe venni!!!!

 

 

Megrendelés módosítása

 

Minden esetben írásban, a csengelino@gmail.com E-mail címen, a visszaigazolt megrendelésre válaszolva.

Módosítás határideje: Hozott alapanyag esetében a megrendelésen módosítani az előjegyzés hetét megelőző naptári nap éjfélig lehetséges. Ha a termék fajtáját, alapanyagát nem érinti (pl. csatos hordozót szeretne, de más vállpánt becsatlakozással, esetleg a méretek nem stimmelnek), akkor a visszaigazoló E-mailre válaszolva teheti meg, új megrendelés nem szükséges, de ha pl. csatos helyett félcsatos hordozót vagy táskát szeretne, minden esetben egy válasz E-mailben a megrendelés törlését kell kérni és a lehető legrövidebb idő alatt új megrendelést leadni.

 

Hibás kitöltés és pontatlan méretek esetén a Szolgáltatót nem terheli felelősség! Tévesen megadott adatok esetén kérem, mielőbb vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval írásban (email-ben) a csengelino@gmail.com -on!

Ha a módosítás az alapanyagot érinti és azt a Szolgáltató szerzi be, a rendelés leadása utáni 15. napig, de legkésőbb az alapanyagnak Szolgáltató által történő megrendeléséig (az előjegyzési hetet megelőző hét első napjáig) lehet felármentesen. Ha a módosítás a megrendelt termék fajtáját érinti, és az alapanyag szükséglet eltér mennyiségében vagy jellegében az eredetileg megrendelttől, a megrendelt alapanyagot pluszban a Szolgáltató részére ki kell fizetni!

 

Automatikusan törlődik a megrendelés, ha hozott anyagból készül a termék és az anyag az előjegyzési időpontig nem érkezik meg a Szolgáltatóhoz és ezt a Megrendelő nem jelzi, vagy az előjegyzést nem követi megrendelés (speciális eset). Postai késedelem nem ebbe a kategóriába tartozik (ha a késedelmes kézbesítés miatt csúszik a teljesítés, az nem törli a megrendelést, de a készítésben csúszás keletkezik, melyért a Szolgáltató, vagyis én nem tartozok felelősséggel).

 

Törlődik a Megrendelés, ha az alapanyagot a Szolgáltató rendeli és előlegfizetés nem követi az előjegyzést megelőző hét első napjáig!

 

8.3.  Alapanyag kiválasztása

 

A honlap Alapanyagok menüpontjában szereplő elérhetőségeknél az alapanyagok színei árnyalatilag eltérhet a valóságban. Emiatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli! A csatok (műanyag), cipzár, tépőzár csak fekete színű lehet, más variáció nem. Amennyiben egyéb anyag is beépítésre kerük a hordozóba (pl. derékpánt belső fele), annak színe harmonizál a hordozóval, de nem választható! Ha a megrendelő máshogy nem rendelkezik, a hordozón fekete vagy fehér heveder/cipzár kerül beépítésre, a kendő színösszetételével harmonizálva. Táskák esetében a bélés, folyóméteres cipzár színe a külső résszel harmonizál, de nem választható!

Jelentős varrási kedvezményt tartalmazó megrendelés esetén (amennyiben a megrendelésre vonatkozó kedvezmény a 6000 Ft-ot meghaladja), reklamációt kizárólag a megbeszéltektől való eltérés esetén fogadok el! Térítésmentes szolgáltatás esetén reklamációnak helye nincs! A Megrendelő a 8.3. pontban leírtakat tudomásul veszi, a Szolgáltatót ezzel kapcsolatban felelősség nem terheli, utólagos reklamációnak helye nincs!!!!

8.3.  Teljesítési határidő

 

Mivel a Szolgáltatás igénybevétele előjegyzéshez kötött (ennek hiányában akár hetekkel a megrendelést követő időszakban történik, melynek időpontja nem garantált), a teljesítés alap esetben

mindig az a hét, amikorra az előjegyzés szól+3 hét (pl. betegség) (kivéve a Szolgáltatón kívül álló okokból, elsősorban a Megrendelőnek felróható okok miatt (késedelmes küldés, bizonytalanság a megrendeléssel kapcsolatban, nem elegendő adatok a Szolgáltatás teljesítéséhez).

A Szolgáltatót a késedelmes teljesítés miatt, különösképp, ha az a Megrendelő hibájából történi, kötbér nem terheli. A Szolgáltatónak joga van a Megrendelést visszautasítani vagy bizonytalan időre elhalasztani, ha a késedelem a Megrendelő hibájából történik, és azt előzetesen nem jelezte.

 

A Szolgáltatás teljesüléséről a Szolgáltató a Megrendelőt E-mailben értesíti. A Megrendelő postafiókjának túlterheltsége miatt az értesítés akadályba ütközhet!!!!

 

8.4.  Fizetés

 

8.4.1.    Olyan termékek esetében, ahol az anyagot is a Szolgáltató biztosítja (rendeli) (pl. sávoly, dekorvászon, bizonyos keresztsávoly anyagok esetében), a megrendelő a szolgáltatónak 10000 Ft első részletet (foglalót) fizet (vagy egyéb termékek esetében lásd feljebb, egyben  kijelenti, hogy ismeri a foglaló fogalmát).

 

Elállási idő (elállási jog érvényesítéséhez görgess lejjebb).

Az előleg tartalmazza az egyedileg beszerzett anyagok rendelési költségét és árát, egyben biztosítékul szolgál, hogy a megrendelő a készíttetett terméket átveszi.

Hozott anyag esetén a biztosíték maga az anyag, előleg fizetéstől eltekintek.

 

8.5.2.A díjbekérő kiállítása a végösszegről (szolgáltatás ára+ felmerülő plusz

ktg+ szállítási díj) a termék elkészülése után történik Ft-ban, mely bruttó ár (a Szolgáltató alanyi adómentességgel rendelkező kisadózó), mely összeget a termék elküldése előtt kérem előre utalással teljesíteni díjbekérő alapján!

A végszámla kiállításának napja a díjbekérő végösszege kifizetésének napja, küldése a          termékkel egyidőben történik.

 

Figyelem! A díjbekérő ellenértékének kifizetése a díjbekérőn szereplő fizetési határidő, de legkésőbb a kiállításától számított 30 naptári nap.

Amennyiben a díjbekérő ellenértéke nem kerül kifizetésre a kiállítástól számított 30 naptári napon belül a Készítő/Szolgáltató részére, a Készítő/Szolgáltató jogosult a Megrendelő felé kártérítési igénnyel élni. Ennek mértéke a biztosítékul adott foglaló, illetőleg elküldött alapanyag/hordozókendő/kendődarab, amelyből a termék készült, illetőleg a késztermék harmadik félnek történő továbbértékesítéséből befolyt ellenérték.

A Megrendelő megrendelésével tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelt termék elkészült, erről értesítést kap írásban (díjbekérő és a termék fotójával együtt), de a készítés és beleépített alapanyag ellenértékét nem fizeti meg a Készítő/Szolgáltató felé a díjbekérő kiállítását követő 30 naptári napon belül,  a biztosítékként fizetett foglaló/elküldött alapanyag, valamint az ebből készült késztermék harmadik félnek történő értékesítéséből befolyt bevétel teljes mértékben a Készítőt/Szolgáltatót illeti, értékhatár nélkül.

8.4.    Csomagküldés

 

A megrendelt termékeket, és hozott anyag esetén a maradék anyagot (a pici cafatokat is) a GLS Futárszolgálat szállítja a vaterafutar.hu oldalon leadott szolgáltatás megrendelésén keresztül (nem vaterás ár), mint közvetített szolgáltatás, súly függvényében és aktuális díjszabása ellenében. Utánvéttel nem küldök csomagot! Küldés mindig az elkészülést (előjegyzést) követő héten történik, kivéve csúszás esetén. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák, díjszabást a GLS és közvetítőpartnere a Vaterafutár (Dante International Kft) jogosult egyoldalúan változtatni, előzetes bejelentéssel! https://www.vaterafutar.hu/?#gls. Érvényes visszavonásig.

A csomagküldés (termék futárszolgálatnak történő átadása) mindig az adott termék elkészülését követően történik, a díjbekérő végösszegének Szolgáltató részére maradéktalanul átutalását követő 1-5 munkanapon belül, a kézbesítés pontos időpontjáról a futárszolgálat értesíti a Megrendelőt (a csomagfelvételt követő napon történik a kézbesítés).

Személyes átvétel előzetes időpont egyeztetés mellett a honlapon levő címen lehetséges, kizárólag kp-es fizetés mellett.

 

9.  Adatok védelme

Az adatvédelemről külön dokumentumban (ADATVÉDELEM) talál információt, de fontosnak tartottam röviden pár szót itt is megjelentetni róla.

 

A megrendeléskor a Megrendelő által megadott személyes adatokat (név, cím, telefonszám, e-mail cím) a megrendelés későbbi visszakövetése (reklamáció esetére), számlakészítés (név, cím, adószám, ha van) és kézbesítés céljából a Megrendelő által elküldött megrendelőlapot elektronikusan tárolom, harmadik fél részére tovább nem adom (kivéve a futárszolgálat részére, kézbesítés céljából, ha erről a megrendelő így rendelkezik).

A jelenleg hatályos számviteli törvény értelmében a számlázási adatokat (név, cím, adószám) 8 évig kell megőrizzem.

Hírlevelet, reklámot direkt nem küldök, az oldal használata nem regisztráció-köteles. A Vándor hordozó programban résztvevők nyilvános adataikat (keresztnév, email cím)

bármikor törölhetik, személyes adataikat bizalmasan kezelem, harmadik félnek át nem adom! A résztvevők bármikor kérhetik adataik törlését emailben a csengelino@gmail.com email címre történő megkereséssel.

 

A Megrendelő a megrendelőlap elküldésével hozzájárul az Adatvádelmi Szabályzatban leírt módon és az előbb leírt okokból a megadott személyes adatait a Szolgáltató a megrendelés teljesítése és visszakövetése, valamint számviteli törvény által előírt okokból tárolja.

 

10.  Rendelés előtti próba

A megrendelőnek joga van készítés előtt kipróbálni az általa kiválasztott terméket. Erre lehetőséget ad a Vándor hordozó program (https://www.csengelino.hu/vandor-hordozo- szabalyzat/, helyi Babaklubok, tanácsadók, illetve személyesen, előző időpont egyeztetés mellett nálam, vagy postai úton (előfordulhat, hogy az adott időpontban nincs megfelelő eszköz).

11.  Rendeléstől elállási jog:

A megrendelés a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló rendelet alapján internetes vásárlásnak minősül. A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban (amely kimondja, hogy az E-

kereskedelem esetében a fogyasztónak joga van a vásárlástól elállni) biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja, melyet írásban (E-mail vagy postai úton megküld a Szolgáltató részére.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek (a teljesség igénye nélkül)

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

 

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 

b) …….

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

Egyedi megrendelés esetén tehát speciális feltételek vonatkoznak a megrendelő elállási jogára. Ennek minősül pl. a méretre készített babahordozó (hozott és a Szolgáltató által beszerzett anyagból), a hozott anyagból készült egyéb termékek elkészítése, nem hozott anyagból készült termékek, ha hordoz egyedi  jelleget, pl. egyedi embléma, hímzés, szokásostól eltérő forma, mely egyedi szabásminta elkészítését igényli.

A megrendelt termék teljes vételárának kifizetését követő 14 napos elállási jog nem érvényes tehát az egyedi méretre készített, egyéb egyedi jelleget tartalmazó (pl.a Megrendelő által küldött anyagból), kifejezetten a Megrendelő részére készített termékek esetében.

A Megrendelőt megilleti viszont a rendeléstől (vásárlástól) való elállási jog az alábbi esetekben:

 

Mielőtt az elkészítés elkezdődik, tehát:

Hozott anyagból történő varrás esetén a Megrendelő elállhat a megrendelésétől írásban vagy ráutaló magatartással (pl. nem küldi az alapanyagot) indoklás és térítés mentesen a Megrendelő által küldeni kívánt alapanyag (hordozókendő) Szolgáltató részére történő elküldéséig.

Indoklásmentesen elállhat a Megrendeléstől legkésőbb a varratási előjegyzés hetét megelőző nap éjfélig, tehát ha a varratás pl. 2017 év 11 hó 1. hetére van előjegyezve, ami hétfővel kezdődik és vasárnapig tart, akkor ezen hetet megelőző hét vasárnap 23:29 percig), de maximum a megrendelt termék kiszabásáig. A Szolgáltató a részére elküldött alapanyagot a Megrendelőnek, annak kérésére visszaküldi, de ez esetben a Szolgáltatót a kézbesítési költség nem terheli, a Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa küldött és kérésére visszaküldeni kívánt alapanyag kézbesítési költsége a Megrendelőt terheli, és azt a Szolgáltatónak a küldést megelőző időpontban megfizeti, a Szolgáltató a hozott alapanyagot a kézbesítési költség teljes      beérkezéséig visszatartja.

A termék kiszabása után a megrendelés visszavonásakor a felszabdalt kendőre a Megrendelő részéről a Szolgáltató terhére kártérítési igény le nem adható! A kendő, vagy darabjai visszaküldésének költsége ilyenkor a Megrendelőt terhelik!

Spec. esetben a kiszabott, de még el nem készült termék esetén a rendeléstől elállni már térétés nélkül nem lehet. Ebben az esetben a Szolgáltató a Megrendelő felé külön díjat jogosult kiszámlázni (szerkesztési, díj, szabási díj), melyet a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak a visszaküldés költségeivel együtt megtéríteni!

A Szolgáltató által beszerzett alapanyag esetén, ha a Megrendelés leadása és visszaigazolását előleg (foglaló)fizetése nem követi, a Szerződés nem jön létre.

Ha a foglaló befizetésre kerül, de a Megrendeléstől a Megrendelő eláll, a foglalóra vonatkozó speciális jelleg alapján az a Megrendelő részére nem köteles visszafizetni. Ha a Szolgáltató részéről nem történik meg a teljesítés, a foglaló speciális jellegéből adódóan a  Szolgáltató azt a Megrendelő részére köteles visszafizetni az előleg összege kétszeresével megegyező  összegben (foglaló fogalma).

Nem illeti megtovábbá az elállás joga a Megrendelőt azon esetben sem, ha a megrendelt terméket a vásárlást megelőzően kipróbálta.

Mivel a Megrendelés tárgya nem csupán hozott anyagból készült termék vagy varrási  szolgáltatása, és nem csak babahordozó (hanem pl. előre elkészített hordozó, táska, pénztárca), fontos rögzíteni az alábbiakat is:

 

Megilleti a 14 napos elállási jog a Megrendelőt az alábbi esetben a termék elkészülése és  a teljes vételár kifizetése után az alábbi esetben:

 

A Szolgáltató által beszerzett alapanyagból készült olyan termékeknél, amelyek nem viselnek  egyedi jelleget (egyedi méret, egyedi összetétel, mind szerkezetben, mind külsőleg), elkészülése nem a megrendelő kifejezett kérésére történt.

Amennyiben a terméket kifizették és kézbesítésre került, a Megrendelő (mivel az általa megrendelt termék nem visel egyedi jelleget) élhet a 14 napos elállási jogától a termék elkészülte után is. Ennek feltétele, hogy a terméket sértetlenül visszaküldi a Szolgáltató részére és a terméken a használat nyomai nem látszanak (értékcsökkentés nélkül újra eladhatóvá válik).

Amennyiben a Megrendelő a foglaló kifizetését követően, de a termék vételár-különbözetének megfizetése előtt érvényesíti elállási jogát, a Készítő/Szolgáltató az előlegszámlán szereplő foglaló összegét jogosult megtartani. Nem illeti meg továbbá a foglaló összege a Megrendelőt abban az esetben sem, ha a megrendeléstől úgy áll el, hogy a díjbekérő kiállítását követő 30 naptári napon belül nem utalja el az előleggel csökkentett teljes vételárat/készítési díjat.

Megrendelő által küldött alapanyagból készült termékek esetén : amennyiben a termék elkészültét pénzügyi teljesítés nem követi (díjbekérő kiállítását követő 30 naptári napon belül), a Készítő/szolgáltató jogosult a terméket harmadik fél részére a készítési díj értékén továbbértékesíteni, az abból befolyt ellenértéket teljes mértékben megtartani (kártérítés jogcímén)

 

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja, melyet írásban (E-mail vagy postai úton megküld a Szolgáltató részére)

 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám, vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn. a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az

üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérem, vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll

módomban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

12. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Kellékszavatosság

Ön a Ptk.szabályai szerint az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Az Ön jogai a kellékszavatosság igénye alapján – választása szerint–az alábbiak:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez

képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Ha megtörtént a baj…

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

 

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének feltétele a hiba közlése a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már

a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló

bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Termékszavatosság

Ön az Ingó dolog (termék) hibája esetén – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. (azonban ugyanazon hiba esetén párhuzamosan a kettő nem lehetséges. (!)

 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Hibás a termék, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése

esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

·        a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

·        a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

·        a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés, vagy jogszabályi előírás alapján a kötelezett a köznyelvben garanciaként ismert fogalommal megegyező jótállásra köteles.

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.

Szerződéses alapú a jótállás, ha a kötelezett (akár a gyártó, akár a kereskedő) vállal saját maga, az általa meghatározott feltételek szerint jótállást a termékre. Ilyen esetben a jótállási (garancia) feltételeket kell elolvasni a jótállással kapcsolatban és a jótálláshoz jótállási jegy is jár.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

 

Ha Ön vásárolt egy terméket, akkor az alábbi jogok illetik meg:

 

Jog

Meddig lehet

érvényesíteni?

Mi a szavatossági

jog alapja?

Mit lehet érvényesíteni

 

Gyártó által biztosított jótállás

A jótállási feltételek szerint, amíg a gyártó erre lehetőséget ad (a jótállási feltételek és a jótállási jegy általában a termék

dobozában található meg)

A gyártó által vállalt feltételek szerint a gyártó és a vásárló közötti szerződés

Tipikus esetben a jótállás szerint kijavítás, vagy kicserélést.

Kereskedő által biztosított jótállás

A jótállási feltételek szerint, amíg a kereskedő erre lehetőséget ad (a jótállási feltételek és a jótállási jegyet a kereskedő adja át a

terméktől külön)

A kereskedő által vállalt feltételek szerint a kereskedő és a vásárló közötti szerződés

Tipikus esetben a jótállás szerint kijavítás, vagy kicserélést.

151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás

A vásárlástól számított egy éven belül lehet érvényesíteni.

A szavatosságot a 151/2003 Korm. rendelet szabályozza.

Első körben kijavítást, vagy kicserélést, második körben árleszállítást, a kötelezett költségére javítást, vagy elállást

lehet érvényesíteni

Termékszavatosság

A termék első magyarországi fogalomba hozatalától számított 2 éven belül, közvetlenül a gyártóval, vagy magyarországi kereskedőjével szemben

lehet érvényesíteni

A szavatossági jogot a Ptk. szabályozza

Csak kicserélést, vagy kijavítást lehet kérni.

Kellékszavatosság

A vásárlástól számított két éven belül lehet érvényesíteni.

A szavatossági jogot a Ptk. szabályozza

Első körben kijavítást, vagy kicserélést, második körben árleszállítást, a kötelezett költségére javítást, vagy elállást lehet érvényesíteni

 

 

Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett (pl. gondatlan magatartásból eredő szakadás, roncsolódás, durva behatásnak kitett kelléktörés, nem előírás-szerűen használt eszköz, természetes fakulás, kopás, vegyszer-okozta mart felület, rongálás stb.)

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.